Sách NẤu Hoàn ChỈnh Cho TrẺ Em VÀ TrẺ TẬp Đi (Paperback)

Sách NẤu Hoàn ChỈnh Cho TrẺ Em VÀ TrẺ TẬp Đi By Hoa Bảo Cover Image
$41.99
Usually Arrives in 2-10 Days
Usually Arrives in 10-14 Days

Description


Đ l bước đầu ti n th vị khi con nhỏ của bạn bắt đầu tiến tới việc tham gia v o thế giới ẩm thực cao cấp v hương vị lạ. Một ng y n o đ , niềm vui của bạn sẽ được thưởng thức pizza với bạn b sau giờ học, ch n cua v m n canap tại nh h ng y u th ch của họ, v rượu vang hảo hạng với một người quan trọng kh c. Nhưng trước ti n, họ phải chinh phục những kiến thức cơ bản về Thức ăn trẻ em - v bạn cũng vậy


Chuyển con bạn từ chế độ ăn lỏng gồm sữa mẹ hoặc sữa bột sang dần dần chế độ ăn đặc hơn kh ng phải l c n o cũng đơn giản như người ta tưởng. Nhiều b mẹ thấy việc cho b ăn l một trong những nhiệm vụ kh khăn v nặng nề hơn trong năm đầu ti n. Tuy nhi n, với hướng dẫn dễ thực hiện n y trong tầm tay, bạn c thể dạy b ăn một c ch tự tin v kh o l o. Với những kiến thức ph hợp trong tay, bạn sẽ giảm thiểu những cơn đau đầu v đảm bảo rằng con bạn ph t triển c c kỹ năng ăn uống một c ch nhanh ch ng, hiệu quả v th vị nhất c thể.



Product Details
ISBN: 9781805425991
ISBN-10: 1805425994
Publisher: Hoa Bảo
Publication Date: January 13th, 2023
Pages: 220
Language: Vietnamese